top of page

Rejestracja znaku towarowego w Chinach

Service intro

Rejestracja znaku towarowego w Chinach to niezwykle istotna formalność, o którą należy zadbać najlepiej już na etapie planowania inwestycji z chińskimi partnerami i przed faktycznym nawiązaniem współpracy z kontrahentami z Państwa Środka. Obowiązek ten spoczywa zarówno na zagranicznych firmach eksportujących swoje produkty lub usługi na rynek chiński, jak i importerach, którzy zlecają produkcję fabrykom z Chin. W Trademark Partners wspieramy ambitnych przedsiębiorców w procesie rejestracji znaku towarowego w Chinach, gwarantując w ten sposób skuteczną ochronę ich marki na nowym rynku i umożliwiając bezpieczną ekspansję w wymagającym kierunku chińskim.
 

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to specjalne oznaczenie wykorzystywane w handlu, którego funkcją jest identyfikacja produktów i usług należących do konkretnego przedsiębiorcy i odróżnianie ich od towarów produkowanych przez inne firmy. Śledząc uważnie realia współczesnego rynku, widać wyraźnie, że marka łączy się bezpośrednio z prestiżem i wartością danego przedsiębiorstwa. Z tego powodu rejestracja znaku towarowego ma szczególnie istotne znaczenie w momencie wchodzenia firmy na nowy, konkurencyjny rynek (taki jak Chiny), gdzie pozyskiwanie klientów wiąże się nierozerwalnie z koniecznością sukcesywnego budowania wizerunku marki od podstaw. 

Jak zarejestrować znak towarowy w Chinach?

 

Proces rejestracji znaku towarowego w Chinach trwa co najmniej kilka miesięcy, dlatego rekomendowanym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców planujących biznes z Państwem Środka jest dopilnowanie tej kwestii przed rozpoczęciem współpracy z tamtejszymi partnerami. 

 

W celu dokonania rejestracji znaku towarowego w Chinach w pierwszym kroku należy skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Wybrany pośrednik pomoże ustalić prawidłowe klasy i podklasy produktów lub usług zgłaszanych do ochrony, a następnie sporządzi stosowny wniosek i złoży go w odpowiednim biurze rejestracji znaków towarowych w Chinach w tamtejszym Urzędzie Patentowym. Pośrednictwo pełnomocnika jest niezbędne w procesie rejestracji marki – w Chinach zagraniczny przedsiębiorca nie ma bowiem możliwości wystosowania wniosku o ochronę znaku samodzielnie.

 

Dalszy proces rejestracji znaku towarowego w Chinach przebiega zgodnie z poniższym schematem: 

  • po ok. 4 tygodniach od złożenia wniosku w urzędzie sprawie zostaje nadany numer rejestru przypisany do konkretnego znaku towarowego;

  • w ciągu kolejnych ok. 3-4 miesięcy urząd wydaje wstępną decyzję w sprawie rejestracji znaku towarowego w Chinach. Na tym etapie możliwe są dwie sytuacje: urząd wystosuje albo wstępne potwierdzenie akceptacji przedłożonego wniosku i wówczas stosowna informacja o tym fakcie zostanie opublikowana w ogólnodostępnym newsletterze, albo zdecyduje o odmowie – w takiej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje prawo do odwołania. Jest to jednak osobna procedura, która trwa zwykle od 9-12 miesięcy;

  • po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji decyzji, jeśli nikt nie zgłosił skutecznego sprzeciwu, urząd wydaje postanowienie o rejestracji znaku towarowego w Chinach. Następnie w ciągu 4 tygodni wydane zostanie elektroniczne świadectwo rejestracji marki. 

 

Rejestracja znaku towarowego w Chinach jest ważna przez 10 lat od dnia rejestracji. Po tym czasie firma może wnioskować o przedłużenie praw ochronnych do marki o kolejną dekadę – przy czym należy pamiętać, aby stosowny wniosek złożyć najpóźniej 6 miesięcy przed końcem ważności certyfikatu rejestracji.

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego w Chinach?

 

Koszt rejestracji znaku towarowego w Chinach jest uzależniony przede wszystkim od liczby klas, w których ma zostać zarejestrowany dany znak. Podejmując współpracę z klientem, jako Trademark Partners jesteśmy odpowiedzialni między innymi za skrupulatne przeanalizowanie sytuacji każdej zgłaszającej się do nas firmy, zweryfikowanie, czy dana marka nie została już zgłoszona do ochrony, a także sporządzenie wniosku o ochronę marki i całą komunikację z chińskimi urzędami. Ostateczną cenę usługi rejestracji znaku towarowego w Chinach określamy więc indywidualnie, po ustaleniu wszelkich istotnych szczegółów. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. 

Rejestracja znaków towarowych w złej wierze w Chinach

 

Wyszukiwanie i rejestracja znaków towarowych w Chinach to zagadnienie, którego nie powinien pomijać żaden przedsiębiorca planujący wymianę handlową z Państwem Środka. Zgłoszenie marki do ochrony jest ważne przede wszystkim ze względu na liczne naruszenia związane ze znakami towarowymi. W Chinach obowiązuje bowiem tzw. zasada first to file – na jej mocy każdy może zgłosić do rejestracji dowolny znak, a urząd w pierwszej kolejności rozpatrzy wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Dlatego warto zadbać odpowiednio wcześniej o certyfikat rejestracji znaku towarowego w Chinach, wydany lokalnie przez China Trademark Office. Dzięki temu w świetle chińskiego prawa staniesz się pełnoprawnym właścicielem marki, będziesz sprawować kontrolę nad dystrybucją produktów opatrzonych Twoim znakiem towarowym, a także uzyskasz narzędzie do ochrony własnych interesów w Chinach.

Details about service

Warto wiedzieć

Opis przebiegu rejestracji

Samo zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji nie oznacza jeszcze udzielenia mu automatycznie ochrony. Cały proces trwa minimum 10 miesięcy a jego faktyczna długość trwania zależy od poszczególnego przypadku i efektywności pracy China Trademark Office. Cały proces jest podzielony na kilka etapów. 

Więcej
中文_white.png

Chińska wersja marki

Twój chiński klient może nie rozczytać poprawie nazwy marki napisanej alfabetem łacińskim. Chińczycy posługują się tylko chińskim znakami. Tak zapisana treść jest dla nich łatwa do odczytania i zrozumienia. Dlatego ambitne marki zagraniczne przygotowują swoje chińskie odpowiedniki.  

Gdzie składać wniosek

Najefektywniej jest złożyć wniosek bezpośrednio w Chinach wprost do China Trademark Office i tak też zawsze robię. Trafia on na wokandę od razu. Działanie przez instytucje międzynarodowe opóźnia moment, w którym China Trademark Office otrzyma dokumenty do rozpatrzenia. To jedna z kilku przewag działania lokalnie. Zobacz inne zalety.

Więcej
Good to know
FAQ
Contact
bottom of page