Rejestracja i obsługa znaków towarowych w Chinach i Azji Dalekowschodniej

Tworzenie chińskich nazw marek

audytrejestracja znaków towarowychodwołanie od decyzji odmownejwnoszenie sprzeciwuunieważnienie praw do znakuwygaszenie praw do znakutransfer praw do znaku towarowegoaktualizacja danychobrona przed utratą praw do znakumonitoring baz znakówanaliza aktywności konkurencjikontrola graniczna

 

Jesteśmy ekspertami bezpieczeństwa praw do znaków towarowych w Chinach i innych krajach Azji dalekowschodniej. Nie tylko rejestrujemy ale i odzyskujemy znaki zarejestrowane tam w złej wierze przez nieuprawnione osoby trzecie. 

Ambitnym firmom kreujemy chiński odpowiednik brzmienia ich marki, zapewniając idealne jej przesłanie skierowane do chińskich konsumentów. Współpracujemy z profesjonalnymi chińskimi specjalistami nazewnictwa. 

Znamy biznes w Azji. Sporo możemy doradzić.

W czym się specjalizujemy? 

Zgłaszamy marki do ochrony korzystając z szybkiej ścieżki

Działamy szybko, bo właśnie tak dziś musi działać biznes by zwyciężać w Azji. Wnioski o ochronę marki składamy  bezpośrednio do lokalnych azjatyckich urzędów patentowych. W przypadku Chin jest to China Trademark Office. 

Odzyskujemy marki zarejestrowane w złej wierze 

Zgłaszanie znaków towarowych przez osoby niepowołane jest wciąż powszechnym zjawiskiem. Firmom, które spotkała taka sytuacja pomagamy odzyskać markę na drodze procedur prawnych. Wiemy, że płacenie odstępnego jest budzące głęboki sprzeciw i niesprawiedliwe. 

Kreujemy chińskie  wersje marek, czytelne dla Chińczyków

Chińskie nazewnictwo marek to sztuka kodowania znaczenia, przekazu marki do jej odbiorcy. Siłami chińskich profesjonalistów nazewnictwa, tworzymy chiński odpowiednik marki a następnie zgłaszamy je do ochrony jako znaki towarowe.