Rejestracja znaku towarowego w Chinach

 

Rejestracja znaku towarowego w Chinach to zadanie, które należy zrealizować najlepiej jeszcze przed podjęciem współpracy z partnerem Państwa Środka. Powinni zadbać o to zarówno eksporterzy, jak i importerzy, którzy zlecają produkcję fabryce z Chin. 

Dlaczego rejestracja loga jest ważna?

W Chinach prawo do zarejestrowania znaku towarowego jest oparte na zasadzie “kto pierwszy ten lepszy”. Oznacza to, że urząd w pierwszej kolejności rozpatrzy wniosek o rejestrację tej osoby, która jako pierwsza wystąpiła o rejestrację loga.

W Chinach osoby trzecie wciąż rejestrują znaki towarowe europejskich i amerykańskich firm i próbują sprzedać je za wysokie sumy albo blokują eksport wyrobów z Chin. Zdarzało się, że nawet największe firmy musiały odkupić swój znak, by legalnie działać w Państwie Środka. Jako przykład niech posłuży Apple - firma nie dokonała bowiem zawczasu rejestracji znaku "iPad".


Jak długo chroniona jest marka w Chinach?

Ochrona znaku towarowego w Chinach jest ważna przez 10 lat. Jednak w sytuacji, gdy znak jest nieużywany przez 3 lata inny podmiot może zakwestionować nasze prawo do używania znaku. Wtedy istotne jest, by zgromadzić dowody, że w tym okresie posługiwaliśmy się danym znakiem towarowym. Jako argument posłużyć może dokumentacja dotycząca wysyłki próbek, korespondencja z klientem z Chin, dokumentacja handlowa czy też przygotowana oferta naszych produktów znajdująca w chińskim serwisie e‑commerce. Zbudowanie odpowiednio silnej dokumentacji dowodzącej używanie znaku w Chinach kontynentalnych to klucz do jego obrony.

Unieważnienie znaku towarowego w Chinach

Jeśli dowiemy się, że nieuprawniona osoba trzecia zarejestrowała znak towarowy, który należy do nas możemy złożyć wniosek o unieważnienie znaku towarowego w Chinach. 

Jeśli  ktoś zgłosił nasz znak do ochrony w Chinach i jego rejestracja została wstępnie zaaprobowana przez urząd ds. znaków towarowych, to w okresie trzech miesięcy od dnia opublikowania zamiaru udzielenia mu ochrony można wnieść protest. Należy go jednak właściwie uargumentować oraz podać stosowne dowody. Nasza firma pomaga w przygotowywaniu tego typu dokumentacji. 


Ile trwa rejestracja marki w Chinach?

Poniżej prezentujemy, jak wygląda i ile trwa rejestracja marki w Chinach.

- po około 4 tygodniach od momentu złożenia wniosku, sprawie nadaje się numer rejestru dla naszego znaku;

- po kolejnych 3-4 miesiącach urząd wydaje wstępną decyzję w sprawie rejestracji  - albo wstępne potwierdzenie akceptacji wniosku, wówczas stosowna informacja zostaje opublikowana w ogólnodostępnym newsletterze, albo o odmowie i wtedy mamy prawo wnieść odwołanie. Odwołanie jest osobną procedurą trwającą 9-12 miesięcy

- po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji, jeśli nikt nie wniósł skutecznego sprzeciwu, urząd wydaje postanowienie o rejestracji znaku. Następnie w przeciągu około jednego miesiąca wydaje świadectwo rejestracji znaku towarowego. 


Ile kosztuje rejestracja marki w Chinach?

Z pewnością chcesz również wiedzieć, ile kosztuje rejestracja marki w Chinach. Do naszych działań należy przeanalizowanie Twojego przypadku, zweryfikowanie, czy Twoja marka została już zgłoszona do ochrony, a także przygotowanie wniosku o ochronę marki - złożymy go w Twoim imieniu do China Trademark Office. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kosztów, zachęcamy do kontaktu z nami, w celu ustalenia szczegółów.

Ochrona znaku towarowego w Chinach, czy szerzej - w Azji, to bardzo istotne działanie, jeżeli decydujemy się na współpracę z partnerami z tych krajów. W Chinach na przykład, zgodnie z prawem każdy ma możliwość zgłoszenia do ochrony dowolnego znaku, dlatego warto zadbać wcześniej o certyfikat rejestracji znaku towarowego, wydany lokalnie przez China Trademark Office. To pozwoli Ci stać się pełnoprawnym właścicielem marki.

 

01

Sprawdzenie znaku w Chinach

02

Zgłoszenie marki do ochrony

03

Odzyskanie marki

05

Zmiany danych, cesje praw

Gdy zmieniły się dane firmy lub prawa do znaku towarowego zostały przeniesione

na inną osobę uaktualnimy dane w China Trademark Office.

06

Odwołania, protesty

Twój wniosek o ochronę odrzucony? Ktoś próbuje zgłosić twoją markę, do ochrony? Złożymy dla ciebie odwołanie do China Trademark Office. 

Ochrona przed nadużyciem praw

07

Produkty sygnowane twoją marką przekraczają granicę bez twojej zgody? A może ktoś produkuje podróbki twoich produktów? Pomożemy zatrzymać ten proceder. 

Przedłużenie okresu ochrony 

08

Kiedy upływa okres ochrony twojej marki i zechcesz go przedłużyć, przygotujemy i złożymy w twoim imieniu odpowiedni wniosek do China Trademark Office.

W czym pomożemy? 

01

Analiza
i doradztwo

Za każdym razem analizujemy przypadek i
pro-biznesowo doradzamy najlepszą taktykę. Wiemy, że dla ciebie sukces twojej marki jest najważniejszy.
Dla nas też.

02

Sprawdzenie marki w Chinach

Sprawdzamy czy twoja lub podobna marka została wcześniej zgłoszona do ochrony. Podpowiadamy konkrente propozycje działania. 

Wniosek
o ochronę marki

03

Przygotowujemy chińsko języczny wniosek o ochronę marki i składamy go
w twoim imieniu do
China Trademark Office.

Odzyskiwanie marki

04

Pomagamy odzyskać prawa do twojej marki. Na podstawie analizy konkretnego przypadku przygotowujemy strategię konkretnych kroków prawnych. 

Warto wiedzieć

Opis przebiegu rejestracji

Samo zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji nie oznacza jeszcze udzielenia mu automatycznie ochrony. Cały proces trwa minimum 10 miesięcy a jego faktyczna długość trwania zależy od poszczególnego przypadku i efektywności pracy China Trademark Office. Cały proces jest podzielony na kilka etapów. 

Więcej
中文_white.png

Chińska wersja marki

Twój chiński klient może nie rozczytać poprawie nazwy marki napisanej alfabetem łacińskim. Chińczycy posługują się tylko chińskim znakami. Tak zapisana treść jest dla nich łatwa do odczytania i zrozumienia. Dlatego ambitne marki zagraniczne przygotowują swoje chińskie odpowiedniki.  

Gdzie składać wniosek

Najefektywniej jest złożyć wniosek bezpośrednio w Chinach wprost do China Trademark Office i tak też zawsze robię. Trafia on na wokandę od razu. Działanie przez instytucje międzynarodowe opóźnia moment, w którym China Trademark Office otrzyma dokumenty do rozpatrzenia. To jedna z kilku przewag działania lokalnie. Zobacz inne zalety.

Więcej