top of page

Przeniesienie praw do znaku towarowego w Chinach

Service intro

Przeniesienie praw do znaku towarowego w Chinach to proces polegający na zmianie osoby lub firmy, której przysługuje wyłączne prawo do dysponowania nim w danej klasie. Przeprowadzenie procedury przeniesienia prawa do marki może nastąpić w końcowym etapie negocjacji dotyczących odkupienia znaku lub uzgodnionego w innej formie (w tym dobrowolnego) transferu znaku towarowego między dwiema stronami. Takie rozwiązanie może mieć miejsce np. w sytuacji przejęcia jednej firmy przez drugą, gdy przedmiotem przejęcia jest również znak towarowy. Równie często przeniesienie prawa do znaku towarowego dokonuje się w Chinach pomiędzy powiązanymi stronami, np. między dwiema firmami, które łączy wspólny kapitał lub inwestor. W Trademark Partners pomagamy w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu, gwarantując pełną opiekę merytoryczną podczas sporządzania umowy przeniesienia znaku towarowego w Chinach.

Co powinna zawierać umowa przeniesienia praw do znaku towarowego? 

 

Znaki towarowe w Chinach są administracyjnie przyporządkowane – zgodnie z międzynarodową klasyfikacją – do odpowiednich klas towarów lub usług. Umowa przeniesienia praw do znaku towarowego w Chinach musi zawierać zatem dokładne wskazanie numeru, pod jakim został zarejestrowany dany znak, oraz precyzyjne oznaczenie klasy towarów. Jako Trademark Partners pomagamy naszym klientom również w procesie sporządzania umów o przeniesienie praw do znaku towarowego w Chinach, zapewniając jej kompletność i poprawność, a także bierzemy odpowiedzialność za bieżący kontakt z urzędami. Chiński Urząd Patentowy w ostatnich latach znacznie przyspieszył rozpatrywanie składanych bezpośrednio wniosków o transfer praw do znaków towarowych. Jeśli podpisana przez obie strony transakcji aplikacja nie będzie zawierać żadnych wad formalnych, nowy właściciel znaku powinien już w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku otrzymać oficjalne postanowienie o przeniesieniu praw ochronnych

Prawne aspekty przeniesienia praw do znaku towarowego w Chinach

 

Jeśli rejestrację znaku towarowego w Chinach przeprowadzono w formie zgłoszenia bezpośrednio do Chińskiego Urzędu Patentowego, procedurę przeniesienia praw do znaku towarowego należy dokonać w analogiczny sposób. Wówczas transfer praw do znaku w Chinach formalizuje się, składając stosowną aplikację podpisaną przez obie strony uczestniczące w tej transakcji. Trzeba przy tym pamiętać o tym, by każda ze stron w momencie składania wniosku posiadała prawo do reprezentacji. W przypadku osób prawnych oznacza to, że koniecznym jest, by miały one aktywny status, czyli – innymi słowy – były w świetle prawa działającymi firmami, które w dniu składania wniosku o przeniesienie praw do znaku towarowego miały prawo do składania oświadczenia woli. 

 

Chiński Urząd Patentowy wydaje świadectwo rejestracji znaku towarowego – każdorazowo na wniosek właściciela ujawnionego w danym momencie w rejestrze znaków towarowych. W przypadku procedury związanej z przeniesieniem praw do marki stosowny wniosek powinien zostać złożony do odpowiedniego urzędu tuż po wydaniu decyzji o transferze prawa do znaku towarowego. Formalności te realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, a samo świadectwo zwykle wydawane jest po upływie około dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku w urzędzie.

 

To, co jest szczególnie istotne, to fakt, że procedura transferu praw do znaku towarowego zgodnie z chińską literą prawa wymaga zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika. Aby proces przeniesienia był możliwy, konieczne okazuje się zatem działanie przy wsparciu wykwalifikowanego pośrednika. W Trademark Partners mamy długoletnie doświadczenie w kontaktach z chińskimi urzędami i doskonale wiemy, jak przeprowadzić tę procedurę szybko, sprawnie i z korzyścią dla Twojego biznesu. 

Kiedy warto przenieść prawo do znaku towarowego?

 

Procedura przeniesienia prawa do znaku towarowego następuje najczęściej między dwiema powiązanymi ze sobą w określony sposób stronami. Mogą to być np. dwa przedsiębiorstwa, które posiadają wspólną osobę inwestora czy też wspólny kapitał. Transfer praw do znaku towarowego w Chinach ma miejsce także w sytuacji przejęcia jednej firmy przez inną, jeśli znak towarowy również stanowi przedmiot przejęcia. Należy bowiem pamiętać, że renoma marki jest dziś w wielu przypadkach podstawą jej wyceny, a logo firmy niesie za sobą ogromną wartość.

Contact
bottom of page