Przedłużanie okresu ochrony znaku towarowego w Chinach

 

Posiadanie ważnych praw ochronnych do znaku towarowych to jedna z kluczowych formalności, którą powinieneś dopełnić, wchodząc w relacje biznesowe z chińskimi partnerami. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ochrona marki w Chinach przyznawana jest przez tamtejszy urząd na ściśle określony czas. Kiedy więc zbliża się termin wygaśnięcia praw ochronnych do Twojego znaku, a Twoja firma planuje kontynuować biznes z chińskimi kontrahentami, powinieneś odpowiednio wcześniej wystąpić z wnioskiem o odnowienie znaku towarowego w Chinach. W Trademark Partners przygotujemy niezbędną w tym celu dokumentację i złożymy w Twoim imieniu stosowny wniosek do China Trademark Office

Jak długo trwa ochrona znaku towarowego w Chinach?

Dokładne terminy trwania ochrony znaku towarowego w Chinach są każdorazowo wyszczególnione w certyfikacie rejestracji marki wydawanym lokalnie przez China Trademark Office. Zgodnie z chińskim prawem patentowym ochrona znaku towarowego w Państwie Środka obowiązuje przez 10 lat, począwszy od dnia rejestracji marki w tamtejszym urzędzie. Warto mieć przy tym na uwadze, że w przypadku nieużywania znaku przez okres co najmniej trzech lat, inny podmiot może zakwestionować prawo firmy do posługiwania się danym znakiem towarowym na terenie Chin. Wówczas istotne jest, aby posiadać wiarygodne dowody na to, że w tym czasie przedsiębiorstwo aktywnie używało znaku. Argument w tej sprawie może stanowić m.in. dokumentacja związana z wysyłką próbek, katalog produktów zawierający logo czy oferta produkowanych przez nią towarów zamieszczona w oficjalnym chińskim serwisie e-commerce. 

Po upływie wspomnianej dekady firma ma prawo wystąpić z wnioskiem o odnowienie znaku towarowego w Chinach. Po jego zatwierdzeniu przez właściwy urząd ochrona marki zostanie przedłużona na kolejny dziesięcioletni okres. 

Jak wygląda proces odnawiania znaku towarowego w Chinach?

Jak wspomniano, w sytuacji, gdy upływa okres ważności praw ochronnych do marki w Chinach, firma ma możliwość rozpocząć proces odnawiania znaku towarowego. Procedura ta obwarowana jest jednak konkretnymi formalnościami, którym towarzyszą nieprzekraczalne terminy. Chcąc wystąpić do chińskiego urzędu patentowego z wnioskiem o odnowienie znaku towarowego w Chinach, należy pamiętać, aby złożyć go nie później niż sześć miesięcy przed zakończeniem bieżącego okresu ochronnego. Jeżeli firma nie zrobi tego przed upływem ważności praw ochronnych, może utracić prawa wyłączności w posługiwaniu się swoim znakiem towarowym.  

Chcąc przedłużyć okres ochronny na znak towarowy, rekomendowane jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pośrednika, działającego lokalnie w Chinach. W Trademark Partners w ramach usługi odnowienia znaku towarowego zajmujemy się bowiem wszelkimi niezbędnymi formalnościami towarzyszącymi tej procedurze. Korzystając ze wsparcia profesjonalistów, możesz mieć pewność, że stosowny wniosek zostanie złożony na czas do China Trademark Office.

Jaka jest opłata za odnowienie znaku towarowego w Chinach?

Opłata za odnowienie znaku towarowego w Chinach jest znacznie niższa niż za zgłoszenie znaku towarowego do ochrony i uwzględnia kilka składowych, w tym przede wszystkim opłaty urzędowe, liczbę klas oraz koszty pełnomocnika. Ostateczną wysokość usługi odnowienia znaku towarowego ustalamy w Trademark Partners indywidualnie, po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją znaku każdego klienta.

 

Warto wiedzieć

Opis przebiegu rejestracji

Samo zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji nie oznacza jeszcze udzielenia mu automatycznie ochrony. Cały proces trwa minimum 10 miesięcy a jego faktyczna długość trwania zależy od poszczególnego przypadku i efektywności pracy China Trademark Office. Cały proces jest podzielony na kilka etapów. 

Więcej
中文_white.png

Chińska wersja marki

Twój chiński klient może nie rozczytać poprawie nazwy marki napisanej alfabetem łacińskim. Chińczycy posługują się tylko chińskim znakami. Tak zapisana treść jest dla nich łatwa do odczytania i zrozumienia. Dlatego ambitne marki zagraniczne przygotowują swoje chińskie odpowiedniki.  

Gdzie składać wniosek

Najefektywniej jest złożyć wniosek bezpośrednio w Chinach wprost do China Trademark Office i tak też zawsze robię. Trafia on na wokandę od razu. Działanie przez instytucje międzynarodowe opóźnia moment, w którym China Trademark Office otrzyma dokumenty do rozpatrzenia. To jedna z kilku przewag działania lokalnie. Zobacz inne zalety.

Więcej