• Trademark Partners

Unieważnienie znaku po długiej bitwie

Zaktualizowano: 24 paź

Długo wraz z mocodawcą - polskim producentem kosmetyków - czekaliśmy na to zdanie w uzasadnieniu: “申请人于对第(...)号“(...)”(以下称 争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。” Oznacza ono, że wniosek klienta o unieważnienie praw ochronnych do jego znaku towarowego zarejestrowanego przez stronę trzecią działającą w złej wierze, został przez chiński urząd ds. znaków towarowych zaakceptowany. Bardzo lubimy takie wieści.


Historia tego przypadku w gruncie rzeczy jest podobna do wielu innych. Nasz klient - polski producent kosmetyków planował pozyskanie dystrybutora w Chinach. Prezentował swoje kosmetyki na targach branżowych w Hongkongu, Japonii, Indonezji, Dubaju i w innych miejscach przez wiele lat. W samych Chinach nie brał udziału w targach ani razu a mino to jego znak w 2018 roku został zgłoszony przez stronę trzecią do ochrony w dwóch klasach 3 i 35.


Chwilę po tym gdy rozpoczęliśmy obserwować oba zgłoszenia żeby być gotowym na odpowiednie działanie, urząd oddalił oba wnioski. Klient miał szczęście.


Gdy tylko okazało się, że zgłaszający zrezygnował z prawa do odwołania się, kiedy nastał dla nas dobry czas do działania, nasz klient przeprowadzał zmianę formy prawnej swojej działalności. Postanowił zgłosić swój znak do ochrony w Chinach parę miesięcy później, gdy tylko Krajowy Rejestr Sądowy wpisze nowy podmiot do rejestru spółek a następnie europejski urząd ds. znaków towarowych wyda aktualizację certyfikatu ochronnego znaku zawierającego dane nowego podmiotu. I to okazało się taktycznym błędem. W międzyczasie inna strona trzecia zgłosiła nieznacznie zmieniony znak za Wielkim Murem w klasie 3.


W lutym 2020 roku znak otrzymał prawa ochronne. Klient od razu zdecydował się na złożenie wniosku o unieważnienie tych praw. Tym razem jednak rozpatrywanie trwało wyjątkowo długo, bowiem urząd dwukrotnie prosił naruszyciela o odniesienie się do przedstawianych przez naszego klienta dowodów na używanie znaku. W efekcie niemal dwa lata od zgłoszenia znaku do ochrony, urząd wydał finalne postanowienie o unieważnieniu praw ochronnych do marki naszego klienta.