top of page
  • Zdjęcie autoraTrademark Partners

Brak intencji używania znaku towarowego podstawą do odmowy rejestracji

Zaktualizowano: 24 paź 2022

W Chinach trudniej będzie zarejestrować czyjś znak towarowy. 💪 Najnowsza aktualizacja prawa daje urzędowi podstawę odmowy rejestracji znaku towarowego, gdy ten na etapie analizy merytorycznej wniosku stwierdzi brak rzeczywistych intencji używania danego znaku w Chinach.


Bardzo wyraźnie w kwestii #IPR chiński krajobraz biznesowy w ostatnich latach się zmienia. Ogromne ilości zgłoszeń znaków towarowych czy patentów to jeden z aspektów. Dwukrotnie nowelizowane ostatnio prawo wprowadziło nowe regulacje, na podstawie których np. urząd może odrzucić wniosek o przyznanie praw ochronnych znakowi towarowemu jeśli stwierdzi brak rzeczywistych intencji używania znaku. Ustanowiono także górną granicę odszkodowania za naruszenie praw IP w wysokości pięciokrotności rzeczywistych strat spowodowanych przez naruszyciela.


Zmian jest więcej, dotyczą także patentów i kwestii praw autorskich. Więcej można przeczytać w artykule.


#Chiny #IP #IPR #trademark #ZnakTowarowy

bottom of page