Odzyskanie znaku towarowego w Chinach

 

Zgodnie z chińskim prawem odzyskanie znaku towarowego w Chinach jest osiągalne. Przedsiębiorca lub osoba prywatna, której został zarejestrowany znak w Chinach i tym samym utraciła ona możliwość posługiwania się własnym znakiem towarowym, ma szansę na jego odzyskanie. Okoliczności, które niestety wciąż mają miejsce, a których konsekwencją może być konieczność rozpoczęcia procedury odzyskania znaku towarowego, to najczęściej utrata praw do znaku w wyniku rejestracji przez nieuprawnioną stronę trzecią oraz zwykłe zaniechanie rejestracji z wyprzedzeniem. Pierwsza sytuacja jest najlepszą, jaka może się zdarzyć – bowiem jeśli tylko prawowity właściciel marki odpowiednio udokumentuje złą wolę zgłaszającego znak, ma szansę na odzyskanie znaku towarowego. Najnowsze zmiany w chińskim prawie dot. znaków towarowych wspierają odzyskiwanie praw do znaków, choć oczywiście samo prawo niczego nie gwarantuje. 

 

Przedsiębiorca, który zaniechał działania zawczasu, nie zgłaszając swojego znaku towarowego z odpowiednim wyprzedzeniem, znajduje się w trudniejszej pozycji. Odzyskanie znaku towarowego w takiej sytuacji musi zostać bowiem poprzedzone doprowadzeniem do wygaszenia praw do znaku, który chce się zarejestrować, a następnie ponownym zgłoszeniem znaku na siebie. Wygaszenie praw do znaku pod zarzutem nieużywania jest jedną z formalnych procedur, które można przeprowadzić zgodnie z prawem. Jeśli tylko dany znak rzeczywiście nie był używany, urząd wygasi jego ochronę prawną. W kolejnym kroku należy złożyć wniosek o udzielenie ochrony własnemu znakowi. 

 

Proces odzyskania znaku towarowego składa się z kilku etapów – procedur. Pierwsza to doprowadzenie do sytuacji cofnięcia rejestracji znaku towarowego, który to Ty chcesz zarejestrować, a następnie zgłoszenie znaku na swoją rzecz. W Chinach kontynentalnych nie ma możliwości przeprowadzenia tej operacji za pomocą jednej procedury. Odzyskanie znaku towarowego w Chinach wymaga zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika. Po pierwsze dlatego, że cała dokumentacja powinna zostać przygotowana przez kompetentnego prawnika, w dodatku musi być sporządzona w języku chińskim. Trademark Partners ma w tym długoletnie doświadczenie – dzięki temu wiemy, jak przeprowadzić rzetelną analizę sytuacji. Jeśli zastanawiasz się, czy walczyć o odzyskanie znaku towarowego w Chinach, skontaktuj się z nami. Wiele możemy podpowiedzieć.  

 

Kiedy mogę starać się o odzyskanie znaku towarowego w Chinach? 

 

O odzyskanie znaku towarowego możesz walczyć zawsze, przy czym realne szanse na jego odzyskanie masz wówczas, gdy będziesz w stanie wykazać w postępowaniu przed Chińskim Urzędem Patentowym złą wolę firmy lub osoby, która zgłosiła znak do ochrony lub uda ci się doprowadzić do wygaszenia praw do znaku. Sukces drugiej operacji będzie możliwy, gdy zarejestrowany znak rzeczywiście nie był używany w okresie trzech lat poprzedzających Twój wniosek o wygaszenie. 

 

Jak walczyć o odzyskanie znaku towarowego w Chinach?

 

Walka o odzyskanie znaku towarowego w Chinach to kilkuetapowy proces. Każdorazowo powinien rozpocząć się od dobrej analizy sytuacji. Na początku należy sprawdzić, czy masz szanse w postępowaniu i jaką strategię najlepiej przyjąć. Na pewno będzie niezbędne sprawdzenie, czy istnieje przesłanka do wnioskowania o unieważnienie rejestracji znaku towarowego pod zarzutem zgłoszenia w złej wierze. Niewykluczone, że po stronie chińskiej wymagane będzie przeprowadzenie analizy rynkowej używania znaku czy zapisów w bazie danych znaków towarowych. Działanie to najlepiej zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi. W Trademark Partners mamy doświadczenie w tym zakresie i potrafimy efektywnie prowadzić takie projekty. Jeśli chcesz z nami skonsultować Twój przypadek, zapraszamy do kontaktu. 

 

Jak długo trwa batalia o odzyskanie znaku towarowego w Chinach?

 

Walka o odzyskanie znaku towarowego w Chinach to kilkuetapowy proces, którego nie da się załatwić jednym zgłoszeniem. W najlepszej sytuacji będziesz potrzebować albo unieważnić istniejące prawa ochronne do znaku, albo wygasić je w procedurze wygaszenia pod zarzutem nieużywania, a następnie zgłosić swój znak do ochrony. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziesz potrzebować około 20 miesięcy na uzyskanie praw do znaku towarowego na Twoją korzyść. Jednak taka sytuacja uwarunkowana jest licznymi przesłankami i zdarza się relatywnie nieczęsto. Wszystko oczywiście zależy od konkretnego przypadku, ale realnie należy założyć batalię trwającą około trzech lat.

 
 

Warto wiedzieć

Opis przebiegu rejestracji

Samo zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji nie oznacza jeszcze udzielenia mu automatycznie ochrony. Cały proces trwa minimum 10 miesięcy a jego faktyczna długość trwania zależy od poszczególnego przypadku i efektywności pracy China Trademark Office. Cały proces jest podzielony na kilka etapów. 

Więcej
中文_white.png

Chińska wersja marki

Twój chiński klient może nie rozczytać poprawie nazwy marki napisanej alfabetem łacińskim. Chińczycy posługują się tylko chińskim znakami. Tak zapisana treść jest dla nich łatwa do odczytania i zrozumienia. Dlatego ambitne marki zagraniczne przygotowują swoje chińskie odpowiedniki.  

Gdzie składać wniosek

Najefektywniej jest złożyć wniosek bezpośrednio w Chinach wprost do China Trademark Office i tak też zawsze robię. Trafia on na wokandę od razu. Działanie przez instytucje międzynarodowe opóźnia moment, w którym China Trademark Office otrzyma dokumenty do rozpatrzenia. To jedna z kilku przewag działania lokalnie. Zobacz inne zalety.

Więcej