top of page
Service intro

Decyzja biznesowa o ekspansji na rynek chiński i nawiązaniu współpracy międzynarodowej z partnerami z Chin pociąga za sobą nieuchronną konieczność spełnienia licznych formalności w tamtejszym urzędzie patentowym. W Państwie Środka funkcjonuje Chińska Narodowa Administracja Własności Intelektualnej, w skrócie CNIPA (China National Intellectual Property Administration), która powszechnie znana jest również jako Chiński Urząd Patentowy. Każdy przedsiębiorca chcący rozpocząć biznes w Chinach i zarejestrować tam swoją markę zobligowany jest do przedłożenia stosownego wniosku w Chińskim Urzędzie Patentowym bezpośrednio lub przez instytucje międzynarodowe. Należy przy tym wiedzieć, że procedura bezpośredniego zgłoszenia w Państwie Środka możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. Jako doświadczeni specjaliści z Trademark Partners skutecznie pomożemy Ci w tym zadaniu. 

Jakie sprawy można załatwić w Chińskim Urzędzie Patentowym?

Chiński Urząd Patentowy jest odpowiedzialny za całość spraw związanych z ochroną praw intelektualnych w tym za bieżące prowadzenie oficjalnego rejestru znaków towarowych chińskiej administracji ds. praw własności intelektualnej. Wykaz ten jest dostępny online i służy do weryfikowania dostępności poszczególnych znaków towarowych. Rejestr zawiera bowiem kompletną listę znaków zgłoszonych do ochrony, w tym tych już zarejestrowanych, która jest udostępniana w języku chińskim i angielskim. 

CNIPA odpowiada ponadto za ochronę własności intelektualnej i praw własności intelektualnej. W zakresie kompetencji chińskich urzędów państwowych pozostaje m.in. rozpatrywanie wniosków o ochronę, kierowanie procesem egzekwowania praw dotyczących znaków towarowych i patentów w Chinach, a także lokalne rozstrzyganie powstałych sporów w zakresie własności intelektualnej. Jak już wspomniano, Chiński Urząd Patentowy przeprowadza cały proces rejestracji znaków towarowych – od momentu zgłoszenia, przez publikację w oficjalnym biuletynie urzędowym, aż po oficjalne zarejestrowanie znaku i wydanie stosownego certyfikatu w ręce prawowitego właściciela. 

Różnice między China Trademark Office a Urzędem Patentowym RP

Na początku należy zaznaczyć dość oczywisty fakt, który nadal pozostaje jednak zagadnieniem podawanym w wątpliwość przez osoby nieposiadające doświadczenia na rynku chińskim. Otóż, znak towarowy, który otrzymał prawa ochronne na terenie Polski, nie jest automatycznie chroniony również w Chinach kontynentalnych. To oznacza, że właściciel znaku chronionego w Polsce, chcąc rozpocząć biznes z chińskimi partnerami, uprzednio powinien zadbać o analogiczną ochronę swojej marki za Wielkim Murem. W tym celu konieczne będzie przedłożenie za pośrednictwem lokalnego agenta stosownego wniosku do China Trademark Office. 

Warto mieć przy tym na uwadze, że prawodawstwo chińskie w zakresie ochrony znaków towarowych różni się od polskiego również pod względem okresu rejestracji. O ile bowiem ochrona znaku jest przyznawana w Polsce na okres 10 lat, licząc od dnia zgłoszenia, o tyle w Chinach momentem, od którego rozpoczyna się ochrona prawna znaku, pozostaje dzień jego rejestracji. 

Integracja CNIPA z TMV

TMView to oficjalna baza danych gromadząca informacje o zgłoszeniach i rejestracjach znaków towarowych pochodzące ze wszystkich krajów urzędów własności intelektualnej w Unii Europejskiej, z Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz z wybranych urzędów partnerskich spoza UE. Do ich grona w 2021 r. dołączyło również CNIPA, udostępniając w wyszukiwarce TMView bazę danych chińskich znaków towarowych składającą się z ponad 32 milionów rekordów. Należy jednak pamiętać, że TMView daje jedynie poglądowe informacje, nie stanowi oficjalnej bazy w kontekście Chin, a jedynym oficjalnym rejestrem znaków towarowych w Chinach jest baza prowadzona przez Chiński Urząd Patentowy.

FAQ
Contact
bottom of page