top of page

Rejestracja znaku towarowego w Chinach

Service intro

Rejestracja znaku towarowego w Chinach to niezwykle istotna formalno艣膰, o któr膮 nale偶y zadba膰 najlepiej ju偶 na etapie planowania inwestycji z chi艅skimi partnerami i przed faktycznym nawi膮zaniem wspó艂pracy z kontrahentami z Pa艅stwa 艢rodka. Obowi膮zek ten spoczywa zarówno na zagranicznych firmach eksportuj膮cych swoje produkty lub us艂ugi na rynek chi艅ski, jak i importerach, którzy zlecaj膮 produkcj臋 fabrykom z Chin. W Trademark Partners wspieramy ambitnych przedsi臋biorców w procesie rejestracji znaku towarowego w Chinach, gwarantuj膮c w ten sposób skuteczn膮 ochron臋 ich marki na nowym rynku i umo偶liwiaj膮c bezpieczn膮 ekspansj臋 w wymagaj膮cym kierunku chi艅skim.
 

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to specjalne oznaczenie wykorzystywane w handlu, którego funkcj膮 jest identyfikacja produktów i us艂ug nale偶膮cych do konkretnego przedsi臋biorcy i odró偶nianie ich od towarów produkowanych przez inne firmy. 艢ledz膮c uwa偶nie realia wspó艂czesnego rynku, wida膰 wyra藕nie, 偶e marka 艂膮czy si臋 bezpo艣rednio z presti偶em i warto艣ci膮 danego przedsi臋biorstwa. Z tego powodu rejestracja znaku towarowego ma szczególnie istotne znaczenie w momencie wchodzenia firmy na nowy, konkurencyjny rynek (taki jak Chiny), gdzie pozyskiwanie klientów wi膮偶e si臋 nierozerwalnie z konieczno艣ci膮 sukcesywnego budowania wizerunku marki od podstaw. 

Jak zarejestrowa膰 znak towarowy w Chinach?

 

Proces rejestracji znaku towarowego w Chinach trwa co najmniej kilka miesi臋cy, dlatego rekomendowanym rozwi膮zaniem dla wszystkich przedsi臋biorców planuj膮cych biznes z Pa艅stwem 艢rodka jest dopilnowanie tej kwestii przed rozpocz臋ciem wspó艂pracy z tamtejszymi partnerami. 

 

W celu dokonania rejestracji znaku towarowego w Chinach w pierwszym kroku nale偶y skontaktowa膰 si臋 z profesjonalnym pe艂nomocnikiem. Wybrany po艣rednik pomo偶e ustali膰 prawid艂owe klasy i podklasy produktów lub us艂ug zg艂aszanych do ochrony, a nast臋pnie sporz膮dzi stosowny wniosek i z艂o偶y go w odpowiednim biurze rejestracji znaków towarowych w Chinach w tamtejszym Urz臋dzie Patentowym. Po艣rednictwo pe艂nomocnika jest niezb臋dne w procesie rejestracji marki – w Chinach zagraniczny przedsi臋biorca nie ma bowiem mo偶liwo艣ci wystosowania wniosku o ochron臋 znaku samodzielnie.

 

Dalszy proces rejestracji znaku towarowego w Chinach przebiega zgodnie z poni偶szym schematem: 

  • po ok. 4 tygodniach od z艂o偶enia wniosku w urz臋dzie sprawie zostaje nadany numer rejestru przypisany do konkretnego znaku towarowego;

  • w ci膮gu kolejnych ok. 3-4 miesi臋cy urz膮d wydaje wst臋pn膮 decyzj臋 w sprawie rejestracji znaku towarowego w Chinach. Na tym etapie mo偶liwe s膮 dwie sytuacje: urz膮d wystosuje albo wst臋pne potwierdzenie akceptacji przed艂o偶onego wniosku i wówczas stosowna informacja o tym fakcie zostanie opublikowana w ogólnodost臋pnym newsletterze, albo zdecyduje o odmowie – w takiej sytuacji przedsi臋biorcy przys艂uguje prawo do odwo艂ania. Jest to jednak osobna procedura, która trwa zwykle od 9-12 miesi臋cy;

  • po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia publikacji decyzji, je艣li nikt nie zg艂osi艂 skutecznego sprzeciwu, urz膮d wydaje postanowienie o rejestracji znaku towarowego w Chinach. Nast臋pnie w ci膮gu 4 tygodni wydane zostanie elektroniczne 艣wiadectwo rejestracji marki. 

 

Rejestracja znaku towarowego w Chinach jest wa偶na przez 10 lat od dnia rejestracji. Po tym czasie firma mo偶e wnioskowa膰 o przed艂u偶enie praw ochronnych do marki o kolejn膮 dekad臋 – przy czym nale偶y pami臋ta膰, aby stosowny wniosek z艂o偶y膰 najpó藕niej 6 miesi臋cy przed ko艅cem wa偶no艣ci certyfikatu rejestracji.

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego w Chinach?

 

Koszt rejestracji znaku towarowego w Chinach jest uzale偶niony przede wszystkim od liczby klas, w których ma zosta膰 zarejestrowany dany znak. Podejmuj膮c wspó艂prac臋 z klientem, jako Trademark Partners jeste艣my odpowiedzialni mi臋dzy innymi za skrupulatne przeanalizowanie sytuacji ka偶dej zg艂aszaj膮cej si臋 do nas firmy, zweryfikowanie, czy dana marka nie zosta艂a ju偶 zg艂oszona do ochrony, a tak偶e sporz膮dzenie wniosku o ochron臋 marki i ca艂膮 komunikacj臋 z chi艅skimi urz臋dami. Ostateczn膮 cen臋 us艂ugi rejestracji znaku towarowego w Chinach okre艣lamy wi臋c indywidualnie, po ustaleniu wszelkich istotnych szczegó艂ów. Je艣li chcesz uzyska膰 wi臋cej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. 

Rejestracja znaków towarowych w z艂ej wierze w Chinach

 

Wyszukiwanie i rejestracja znaków towarowych w Chinach to zagadnienie, którego nie powinien pomija膰 偶aden przedsi臋biorca planuj膮cy wymian臋 handlow膮 z Pa艅stwem 艢rodka. Zg艂oszenie marki do ochrony jest wa偶ne przede wszystkim ze wzgl臋du na liczne naruszenia zwi膮zane ze znakami towarowymi. W Chinach obowi膮zuje bowiem tzw. zasada first to file – na jej mocy ka偶dy mo偶e zg艂osi膰 do rejestracji dowolny znak, a urz膮d w pierwszej kolejno艣ci rozpatrzy wniosek, który wp艂yn膮艂 jako pierwszy. Dlatego warto zadba膰 odpowiednio wcze艣niej o certyfikat rejestracji znaku towarowego w Chinach, wydany lokalnie przez China Trademark Office. Dzi臋ki temu w 艣wietle chi艅skiego prawa staniesz si臋 pe艂noprawnym w艂a艣cicielem marki, b臋dziesz sprawowa膰 kontrol臋 nad dystrybucj膮 produktów opatrzonych Twoim znakiem towarowym, a tak偶e uzyskasz narz臋dzie do ochrony w艂asnych interesów w Chinach.

Details about service

01

Sprawdzenie znaku w Chinach

02

Zg艂oszenie marki do ochrony

03

Odzyskanie marki

05

Zmiany danych, cesje praw

Gdy zmieni艂y si臋 dane firmy lub prawa do znaku towarowego zosta艂y przeniesione

na inn膮 osob臋 uaktualnimy dane w China Trademark Office.

06

Odwo艂ania, protesty

Twój wniosek o ochron臋 odrzucony? Kto艣 próbuje zg艂osi膰 twoj膮 mark臋, do ochrony? Z艂o偶ymy dla ciebie odwo艂anie do China Trademark Office. 

Ochrona przed nadu偶yciem praw

07

Produkty sygnowane twoj膮 mark膮 przekraczaj膮 granic臋 bez twojej zgody? A mo偶e kto艣 produkuje podróbki twoich produktów? Pomo偶emy zatrzyma膰 ten proceder. 

Przed艂u偶enie okresu ochrony 

08

Kiedy up艂ywa okres ochrony twojej marki i zechcesz go przed艂u偶y膰, przygotujemy i z艂o偶ymy w twoim imieniu odpowiedni wniosek do China Trademark Office.

W czym pomo偶emy? 

01

Analiza
i doradztwo

Za ka偶dym razem analizujemy przypadek i
pro-biznesowo doradzamy najlepsz膮 taktyk臋. Wiemy, 偶e dla ciebie sukces twojej marki jest najwa偶niejszy.
Dla nas te偶.

02

Sprawdzenie marki w Chinach

Sprawdzamy czy twoja lub podobna marka zosta艂a wcze艣niej zg艂oszona do ochrony. Podpowiadamy konkrente propozycje dzia艂ania. 

Wniosek
o ochron臋 marki

03

Przygotowujemy chi艅sko j臋zyczny wniosek o ochron臋 marki i sk艂adamy go
w twoim imieniu do
China Trademark Office.

Odzyskiwanie marki

04

Pomagamy odzyska膰 prawa do twojej marki. Na podstawie analizy konkretnego przypadku przygotowujemy strategi臋 konkretnych kroków prawnych. 

Warto wiedzie膰

Opis przebiegu rejestracji

Samo zg艂oszenie znaku towarowego do rejestracji nie oznacza jeszcze udzielenia mu automatycznie ochrony. Ca艂y proces trwa minimum 10 miesi臋cy a jego faktyczna d艂ugo艣膰 trwania zale偶y od poszczególnego przypadku i efektywno艣ci pracy China Trademark Office. Ca艂y proces jest podzielony na kilka etapów. 

Wi臋cej
涓枃_white.png

Chi艅ska wersja marki

Twój chi艅ski klient mo偶e nie rozczyta膰 poprawie nazwy marki napisanej alfabetem 艂aci艅skim. Chi艅czycy pos艂uguj膮 si臋 tylko chi艅skim znakami. Tak zapisana tre艣膰 jest dla nich 艂atwa do odczytania i zrozumienia. Dlatego ambitne marki zagraniczne przygotowuj膮 swoje chi艅skie odpowiedniki.  

Gdzie sk艂ada膰 wniosek

Najefektywniej jest z艂o偶y膰 wniosek bezpo艣rednio w Chinach wprost do China Trademark Office i tak te偶 zawsze robi臋. Trafia on na wokand臋 od razu. Dzia艂anie przez instytucje mi臋dzynarodowe opó藕nia moment, w którym China Trademark Office otrzyma dokumenty do rozpatrzenia. To jedna z kilku przewag dzia艂ania lokalnie. Zobacz inne zalety.

Wi臋cej
Good to know
FAQ
Contact
bottom of page